Záchranná služba vrcholky hor se stává ostatní složkou IZS

Záchranná služba vrcholky hor z. s. uzavřela dne 25.11.2014 dohodu o plánované pomoci na vyžádání s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Královehradeckého kraje. Mezi zákládající členy Záchranné služby vrcholky hor patří Luční i Labská bouda.

 

 

 

Záchranná služba vrcholky hor se zavazuje poskytnout pomoc na vyžádání Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci Integrovaného záchranného systému v horském terénu a při přepravě sil a prostředků na zdolávání mimořádných událostí.

Záchranná služba vrcholky hor se ustanovením této dohody stává ostatní složkou IZS ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o IZS a zahrnuje se do Poplachového plánu IZS Královehradeckého kraje.

  • logo_hannah_2_200x63.png